fbpx

תעודת לידה/ רשומות לידה, מידע על נולדים

בקשה לקבלת מידע על נולדים

ליווי אישי לכל ההליך הבירוקרטי עד לקבלת האסמכתא בכדי לחסוך לכם זמן יקר

רשומות לידה ומידע על נולדים עבור נולדים בישראל בלבד

שלב 1 מתוך 4

  • פרטי מגיש הבקשה
  • DD סלאש MM סלאש YYYY
המערכת אינה מקבלת כרטיס אשראי מסוג אמריקן אקספרס

שאלות ותשובות

אמסכתא הוקמה בכדי להנגיש שרותים לשירותים של משרדי ממשלה, חברות ממשלה, עמותות ממשלתיות ועוד בכדי לחסוך לכם זמן יקר והתעסקות מיותרת כגון המתנה של מספר שעות למענה של נציג

אתר זה הינו של חברה פרטית ואינו שייך לרשות האוכלוסין וההגירה או משרד הפנים.

הרשות המוסמכת להנפקת תעודת לידה הינה רשות האוכלוסין השייכת למשרד הפנים

לא.

תעודת הלידה מיועדת רק לאזרחי מדינת ישראל שנולדו בה ונרשמו במשרד הפנים.

כל אדם בגיר מעל לגיל 18 השוהה בישראל רשאי להגיש בקשה לתעודת לידה ממרשם האוכלוסין עבורו ועבור בן משפחתו הרשום במשרד הפנים (בן זוג/ ילד/ הורה/אח או אחות/ ילדיהם, הוריהם, נכדיהם/ סבים וסבתות)

רשות האוכלוסין תפיק עבור מבקש הבקשה את הבקשה לתעודת לידה עד 5 ימי עסקים מיום הגשת הבקשה. לאחר מכן תעודת הלידה תשלח באמצעות דואר ישראל לכתובת של מבקש השירות עד 21 ימי עסקים כפי שמעודכנת במרשם האוכלוסין.

**זמן הגעת התעודה תלוי בשירות דואר ישראל

בנוסף, תקבלו מספר סימוכין של הבקשה במייל שהזנתם על מנת לאפשר לכם לברר את סטאטוס הבקשה דרך משרד הפנים או דרכנו.

הסיפור שלנו

אסמכתא הקומה עקב קושי שקיים בהוצאות טפסים דרך מערכות ממשלתיות/ארגונים של מדינת ישראל, אינני מבין מדוע אני צריך להיכנס למספר אתרים בכדי להוציא מספר טפסים שונים ולא ניתן לעשות זאת במקום אחד, כתוצאה מכך הוקמה אסמכתא שמטרתה לספק ללקוחות מגרש אחד בהם יוכלו להנפיק את כל המסמכים הנדרשים כגון: בדיקת שעבודים ומשכונות של רכבים או אנשים, תשריטי בניין, בדיקת עבר ביטוחי, נסחי טאבו ועוד..

אסמכתא הינה פעילות של חברת י.קרני חברה לאחזקות ולרישומים הפועלת משנת 1995 אשר משרדיה ממוקמים ברמת גן בניין רוגובין תדהר.

אסמכתא מעסיקה צוות עובדים מקצועיים הדואגים באופן אישי להשגת והנגשת המסמכים עבורכם במקום בסטנדרט מקצועי גבוה, מהיר ומאבוטח.

אסמכתא חרתה על דגלה לפעול באופן שקוף וברור למול לקוחתיה.

אז למה אתה מחכים? נסו אותנו!