fbpx

תמצית רישום

תמצית הרישום החדשה תשלח לכם ישירות בדואר לכתובת עד 21 ימי עסקים.

הגשת בקשה לתמצית רישום

המערכת אינה מקבלת כרטיס אשראי מסוג אמריקן אקספרס

שאלות בנושא הגשת בקשה לתמצית רישום

שאלות ותשובות

שימו לב – תמצית רישום יוצאת ממשרד הפנים. אתר זה הינו של חברה פרטית ואינו שייך למשרד הפנים.

למען הסר ספק:ניתן להוציא ישירות ממשרד הפנים תמצית זו ללא עלות באופן עצמאי

אמסכתא הוקמה בכדי להנגיש שרותים לשירותים של משרדי ממשלה, חברות ממשלה, עמותות ממשלתיות ועוד בכדי לחסוך לכם זמן יקר והתעסקות מיותרת.

תמצית רישום כוללת את הפרטים האישים של אזרח ישראלי כפי שמופיעים במרשם האוכלוסין של מדינת ישראל. ניתן להפיק תמצית רישום רגילה ומורחבת.

הרשות המוסמכת לשינוי כתובת מגורים הינה רשות האוכלוסין השייכת למשרד הפנים

כל אדם בגיר מעל לגיל 18 השוהה בישראל רשאי להגיש בקשה לתמצית רישום ממרשם האוכלוסין עבורו ועבור ילדיו הקטינים.

אזרחים השוהים בחוץ לארץ ומעוניינים בשירות, יפנו לנציגויות ישראל במדינה שבה הם שוהים.

קיימים מצבים בהם יש להגיע פיזית ללשכת האוכלוסין לצורך הגשת בקשה לתמצית רישום והם:

  • אם הבקשה עבור בני משפחה אחרים או עבור מי שאינם בני משפחה, יש לצרף ייפוי כוח מאושר על-ידי עורך דין או פסק דין מבית משפט ולהגיש את הבקשה בלשכה בלבד.
  • בבקשה לתמצית רישום עבור אדם שנפטר שהינו מקרבה ראשונה או שיש לו עניין בדבר, יש להגיש את הבקשה בלשכה בלבד.
  • בבקשה לתמצית רישום מורחבת עבור אדם שנפטר יש לצרף צו בית משפט ולהגיש את הבקשה בלשכה בלבד.

רשות האוכלוסין תפיק עבור מבקש הבקשה את הבקשה לתמצית רישום עד חמישה ימי עסקים מיום הגשת הבקשה. לאחר מכן המסמך ישלח באמצעות דואר ישראל לכתובת של המבקש כפי שמעודכנת במרשם האוכלוסין.

הזמן המוערך לקבלת תמצית הרישום בדואר הינה עד 21 ימי עסקים.

הסיפור שלנו

אסמכתא הקומה עקב קושי שקיים בהוצאות טפסים דרך מערכות ממשלתיות/ארגונים של מדינת ישראל, אינני מבין מדוע אני צריך להיכנס למספר אתרים בכדי להוציא מספר טפסים שונים ולא ניתן לעשות זאת במקום אחד, כתוצאה מכך הוקמה אסמכתא שמטרתה לספק ללקוחות מגרש אחד בהם יוכלו להנפיק את כל המסמכים הנדרשים כגון: בדיקת שעבודים ומשכונות של רכבים או אנשים, תשריטי בניין, בדיקת עבר ביטוחי, נסחי טאבו ועוד..

אסמכתא הינה פעילות של חברת י.קרני חברה לאחזקות ולרישומים הפועלת משנת 1995 אשר משרדיה ממוקמים ברמת גן בניין רוגובין תדהר.

אסמכתא מעסיקה צוות עובדים מקצועיים הדואגים באופן אישי להשגת והנגשת המסמכים עבורכם במקום בסטנדרט מקצועי גבוה, מהיר ומאבוטח.

אסמכתא חרתה על דגלה לפעול באופן שקוף וברור למול לקוחתיה.

אז למה אתה מחכים? נסו אותנו!