fbpx

בדיקת משכון/שעבוד לפי ת״ז וחדלות פירעון

*הבדיקה כוללת בדיקת חדלות פרעון באתר משרד המשפטים נכון לתאריך הגשת הבקשה.

שלב 1 מתוך 3

  • יש למלא מספר תז בן 9 ספרות(כולל ספרת ביקורת)

בדיקת משכון/שעבוד לפי תז הינה בדיקה חשובה שמטרתה הינה לספק תמונת מצב של חובות כספיים של הנבדק כלפי צד ג (יכול להיות מוסד כספי כגון חברת אשראי, נותן אשראי חוץ בנקאי, בנק וכו׳). הדוח מציין פרטים לגבי החייב, הנושה ופרטים לגבי הנכס המשמש כבטוחה. חשוב לבצע בדיקת משכון/שעבוד לפני התקשרות עם אדם, הבדיקה כולל בדיקת חדלות פירעון נכון ליום הגשת הבקשה(חלק מהמידע אינו נגיש לכלל הציבור ומוגבל לבעלי עניין בתיק בלבד– מגישי תביעות חוב, בעלי תפקיד, החייבים עצמם, בעלי מניות ומנהלים,אינה כוללת מידע בדבר הליכי פשיטת הרגל ו/או פירוק ו/או חדלות פירעון אשר הסתיימו לפני למעלה מ- 3 שנים, ואינה כוללת מידע על בקשות אשר לא הבשילו לכדי צו כינוס, צו פתיחת הליכים ו/או פירוק.)

שירות ותמיכה על ידי כוח אדם מיומן

שאלות ותשובות

שימו לב – שרות זה הינו של חברה פרטית ואינו שייך לרשות התאגידים דוח בדיקת משכון/שעבוד מופק מרשות התאגידים.

למען הסר ספק: ניתן להוציא דוח בדיקת משכון/שעבוד בעלות מופחתת ישירות מרשות התאגידים

בכדי לחסוך לכם זמן יקר והתעסקות מיותרת מעסיקה אסמכתא כוח אדם מיומן אשר דואג להנגיש את המידע.

בדיקת משכון/שעבוד לפי תז הינה בדיקה חשובה שמטרתה הינה לספק תמונת מצב של חובת כספיים לצד ג (יכול להיות מוסד כספי כגון חברת אשראי, נותן אשראי חוץ בנקאי, בנק וכו׳)הדוח מציין פרטים לגבי החייב, הנושה ופרטים לגבי הנכס המשמש כבטוחה. חשוב לבצע בדיקת משכון/שעבוד לפני התקשרות עם אדם.

במידה ואין שעבודים בדוח המשמעות שלנבדק אין משכונים או שעבודים פעילים לזמן בו הופק הדוח.

לא, הנבדק אינו יודע שבוצעה בדיקה כנגדו ופרטי הבודק נשארים דיסקרטיים לחלוטין

צוות אסמכתא עושה מאמצים מידי יום לספק עשרות דוחות ללקוחותיה, בדרך כלל הזמנה שמבוצעת באותו היום עד השעה 18:00 מטופלת, הזמנות המבוצעות לאחר שעה זו מטופלות יום למחרת.

  1. ישנם מקרים שהטיפול יכול לקחת עד 3 ימי עבודה, מיום ביצוע העיון המקוון:
  • מספר תאגיד זר.
  • אזרח זר על פי מספר דרכון.
  • ישות משפטית: אגודה שיתופית, רשות מקומית.
  • משכונות מלפני שנת 1995.
  • לשחזור פלט תוצאות העיון המקוון, ללא תשלום נוסף.

הסיפור שלנו

אסמכתא הקומה עקב קושי שקיים בהוצאות טפסים דרך מערכות ממשלתיות/ארגונים של מדינת ישראל, אינני מבין מדוע אני צריך להיכנס למספר אתרים בכדי להוציא מספר טפסים שונים ולא ניתן לעשות זאת במקום אחד, כתוצאה מכך הוקמה אסמכתא שמטרתה לספק ללקוחות מגרש אחד בהם יוכלו להנפיק את כל המסמכים הנדרשים כגון: בדיקת שעבודים ומשכונות של רכבים או אנשים, תשריטי בניין, בדיקת עבר ביטוחי, נסחי טאבו ועוד..

אסמכתא הינה פעילות של חברת י.קרני חברה לאחזקות ולרישומים הפועלת משנת 1995 אשר משרדיה ממוקמים ברמת גן בניין רוגובין תדהר.

אסמכתא מעסיקה צוות עובדים מקצועיים הדואגים באופן אישי להשגת והנגשת המסמכים עבורכם במקום בסטנדרט מקצועי גבוה, מהיר ומאבוטח.

אסמכתא חרתה על דגלה לפעול באופן שקוף וברור למול לקוחתיה.

אז למה אתה מחכים? נסו אותנו!