fbpx

תעודות ואישורים מצה"ל

אישורים והעתקי תעודות מצה"ל

נשלח ישירות לדוא״ל שלכם עד 5 ימי עסקים!

שירות הנגשה זה מופעל על ידי חברה פרטית, ואינו שייך או קשור בכל צורה שהיא לצבא הגנה לישראל (צה”ל).

חברתנו מבינה את הצורך בשעה כזו לקבל את האישורים בהקדם האפשרי ואנו עושים את מיטב מאמצנו להנגיש אותם במהירות האפשרית.

הזמנת אישור/תעודה מצה”ל

המערכת אינה מקבלת כרטיס אשראי מסוג אמריקן אקספרס

שאלות ותשובות

שירות זה מופעל על ידי חברה פרטית, ואינו שייך או קשור בכל צורה שהיא לצבא הגנה לישראל (צה”ל).

 יובהר כי ניתן להפיק תעודות ואישורים ישירות דרך אתר צה”ל ללא עלות (בכתובת להלן):

https://ishurim.prat.idf.il/Account/Login?ReturnUrl=%2f&AspxAutoDetectCookieSupport=1

בנוסף, ניתן לבקש את האישורים/ תעודות ללא עלות דרך קצין העיר ו/או קצינת הקישור של יחידתכם במילואים.

אמסכתא הוקמה בכדי להנגיש שרותים לשירותים של משרדי ממשלה, חברות ממשלה, עמותות ממשלתיות ועוד בכדי לחסוך לכם זמן יקר והתעסקות מיותרת.

האישור/ תעודה יישלחו ישירות לכתובת הדוא”ל שסיפקת עד 5 ימי עסקים בקובץ PDF הניתן להדפסה באופן פשוט. 

כל האישורים והתעודות מונפקות על ידי קצין פניות הציבור בצבא הגנה לישראל וחתומים דיגיטלית.

יש להזמין אישור על מהלך שירות צבאי.

הסיפור שלנו

אסמכתא הקומה עקב קושי שקיים בהוצאות טפסים דרך מערכות ממשלתיות/ארגונים של מדינת ישראל, אינני מבין מדוע אני צריך להיכנס למספר אתרים בכדי להוציא מספר טפסים שונים ולא ניתן לעשות זאת במקום אחד, כתוצאה מכך הוקמה אסמכתא שמטרתה לספק ללקוחות מגרש אחד בהם יוכלו להנפיק את כל המסמכים הנדרשים כגון: בדיקת שעבודים ומשכונות של רכבים או אנשים, תשריטי בניין, בדיקת עבר ביטוחי, נסחי טאבו ועוד..

אסמכתא הינה פעילות של חברת י.קרני חברה לאחזקות ולרישומים הפועלת משנת 1995 אשר משרדיה ממוקמים ברמת גן בניין רוגובין תדהר.

אסמכתא מעסיקה צוות עובדים מקצועיים הדואגים באופן אישי להשגת והנגשת המסמכים עבורכם במקום בסטנדרט מקצועי גבוה, מהיר ומאבוטח.

אסמכתא חרתה על דגלה לפעול באופן שקוף וברור למול לקוחתיה.

אז למה אתה מחכים? נסו אותנו!