בודק שכר מוסמך והחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה

בודק שכר מוסמך כהגדרתו בחוק הינו כזה שעבר את ההכשרה הרלוונטית מכח התקנות ואף עבר את ההשתלמות התקופתית הנדרשת לצורך תיקוף רישיון בודק השכר המוסמך. במקרה שבוצעה ביקורת ונמצאו ממצאים, על בודק השכר המוסמך לקחת מדגם של לפחות 10% מן העובדים ולוודא כי הליקויים תוקנו לעובדים שנדגמו ולעובדים נוספים שאינם נדגמו. לאחר ביצוע הבדיקה ע"י בודק השכר המוסמך, תחתם חוות דעת בודק שכר מוסמך ותועבר למשרד העבודה עם צירוף אסמכתאות רלוונטיות.

תוכן עניינים

בודק שכר מוסמך וכיצד הוא קשור לחוק הגברת האכיפה של דיני העבודה

החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה – התוספת השנייה לחוק

החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה נכנס לתוקפו ב-6/12 ומטרתו הינה הגברת האכיפה של דיני העבודה.

החוק הנהיג הליך מנהלי להטלת עיצום כספי על מעסיקים בגין הפרות הוראות החוק.

האכיפה מתבצעת כנגד המעסיק, במקרים מסוימים נגד מנכ”ל שהוא מעסיק ונגד מזמין שירות.

בחוק יש שתי תוספות, תוספת שנייה שמתייחסת לכלל המעסיקים במשק ותוספת שלישית שרלוונטית למזמיני שירות.

במאמר זה נעסוק בתוספת השנייה לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה.

התוספת השנייה לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה

סעיף 3 לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה קובע כי עיצום כספי יוטל על מעסיקו הישיר של העובד במידה ופעל בניגוד להוראות המנויות בתוספת השנייה לחוק להגברת האכיפה.

התוספת השנייה מדרגת את ההוראות בהתאם לחשיבותם לשלושה סיווגים שהם רישום, העסקה ושכר.

מנהל אכיפה והסדרת חוקי עבודה מבצעים ביקורות בחברות לצורך עמידה בהוראות החוק השונות.

במידה ומבוצעת ביקורת בחברתכם, ונמצאו ממצאים, יתכן ויושת על חברתכם ועל נושאי המשרה בה עיצום כספי, או לחילופין תינתן לחברה התראה מנהלית בהתאם לנוהל ההתראה המנהלית.

בשני המקרים, עליכם להתקשר עם בודק שכר מוסמך כהגדרתו בחוק.

בודק שכר מוסמך כהגדרתו בחוק הינו כזה שעבר את ההכשרה הרלוונטית מכח התקנות ואף עבר את ההשתלמות התקופתית הנדרשת לצורך תיקוף רישיון בודק השכר המוסמך.

במקרה שבוצעה ביקורת ונמצאו ממצאים, על בודק השכר המוסמך לקחת מדגם של לפחות 10% מן העובדים ולוודא כי הליקויים תוקנו לעובדים שנדגמו ולעובדים נוספים שאינם נדגמו.

לאחר ביצוע הבדיקה ע”י בודק השכר המוסמך, תחתם חוות דעת בודק שכר מוסמך ותועבר למשרד העבודה עם צירוף אסמכתאות רלוונטיות.

המלצתי היא שבמידה ובוצעה ביקורת בחברתכם ונמצאו ממצאים, יש להתקשר עם בודק שכר מוסמך שיבצע בדיקות תקופתיות לצורך עמידה בהוראות החוק.

אולי יעניין אותך גם..
מדריך להוצאת ויזה לארה”ב

איך להגיש בקשה לויזה לארצות הברית – מהם השלבי בדרך להוצאת הויזה- איפה מוציאים, במה זה כרוך, אילו טפסים צריך למלא ונקודות נוספות שיש להתייחס בדרך להוצאת הויזה

קרא עוד »
הוצאת ויזה לארצות הברית

איך להגיש בקשה לויזה לארצות הברית – במאמר הבא תקבלו מידע על השלבים בדרך להוצאת הויזה, איפה מוציאים, במה זה כרוך, אילו טפסים צריך למלא ונושאים נוספים שצריך להתייחס אליהם

קרא עוד »
תוספת שלישית לחוק דיני העבודה וכיצד בודק שכר יכול לסייע?

השינוי הגדול שהחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה חולל הינו העברת האחריות לתשלומי שכר והתנאים הסוציאליים של עובדי חברות קבלן למזמין השירות בנוסף למעסיק הישיר של עובדי הקבלן.
החוק הגדיר שהאחריות של מזמין השירות כאילו הוא הפר בעצמו את זכויות עובדי הקבלן ונושא באחריות לכך.

קרא עוד »