fbpx

חישוב הצמדת דמי מזונות

ניתן לבצע חישוב הצמדת דמי מזונות בלי לצאת מהבית ובלי לעבוד קשה.

אישור חישוב הצמדת דמי המזונות הכולל נספח לחישוב יישלח לכתובת המייל שלך חתום על ידי רואה חשבון

האישור תקף לצורך ערכאות משפטיות / הליכי הוצל"פ

לא נדרש פרטי אשראי ואין כל התחייבות בשלב הבדיקה. התשלום על בסיס הצלחה בלבד!

שלב 1 מתוך 3

שם מלא(חובה)
DD סלאש MM סלאש YYYY
יש למלא מספר תז בן 9 ספרות(כולל ספרת ביקורת)
המערכת אינה מקבלת כרטיס אשראי מסוג אמריקן אקספרס

שאלות בנושא חישוב דמי מזונות

שאלות ותשובות

הליך גירושין מעוגן בהסכם הפרדות. בד”כ במסגרת ההסכם נקבעים דמי מזונות חודשיים שעל אחד מבני הזוג לשלם לשני. במסגרת ההסכם נקבע כי סכום קרן דמי המזונות יוצמד, בדרך כלל, למדד המחירים לצרכן המעודכן אחת לחודש. ועל כן יש צורך לערוך תחשיב להפרשי הצמדת קרן דמי המזונות למדד המחירים לצרכן.

חישוב הצמדה של תשלומי המזונות מצריך ידע ושימוש בנתוני מדד המחירים לצרכן המתעדכנים אחת לחודש ועל כן מומלץ לקבל סיוע מקצועי מרואה חשבון על מנת שלא יחולו טעויות בחישוב הפרשי ההצמדה.

כל החישובים יהיו חתומים על ידי רואה חשבון

ככל ויהיה צורך להשלמת פרטים, נציג מטעם החברה יפנה אליך טלפונית להשלמתם. בכל מקרה תחשיב הצמדת דמי המזונות יישלח לכתובת דוא”ל שסיפקת עד 7 ימי עסקים.

בהחלט! ברוב המקרים, בתי המשפט / רשות הוצאה לפועל דורשים ממקבל/ת דמי המזונות את סכום הפרשי ההצמדה לצורך קביעה בתיק.

עלות חישוב דמי מזונות נקבעת לפי היקף העבודה,
במידה והתחשיב מתייחס להצמדה בלבד, העלות תקבע לפי אורך התקופה שיש לבצע את התחשיב.

לא בהכרח! במידה ובתקופת ההצמדה מדד המחירים לצרכן היה שלילי ייתכן שקרן ודמי המזונות תפחת בהתאמה לתקופת ההצמדה. בכל מקרה החישוב מבוסס על הנחיות הסכם הגירושין בנושא.

הסיפור שלנו

אסמכתא הקומה עקב קושי שקיים בהוצאות טפסים דרך מערכות ממשלתיות/ארגונים של מדינת ישראל, אינני מבין מדוע אני צריך להיכנס למספר אתרים בכדי להוציא מספר טפסים שונים ולא ניתן לעשות זאת במקום אחד, כתוצאה מכך הוקמה אסמכתא שמטרתה לספק ללקוחות מגרש אחד בהם יוכלו להנפיק את כל המסמכים הנדרשים כגון: בדיקת שעבודים ומשכונות של רכבים או אנשים, תשריטי בניין, בדיקת עבר ביטוחי, נסחי טאבו ועוד..

אסמכתא הינה פעילות של חברת י.קרני חברה לאחזקות ולרישומים הפועלת משנת 1995 אשר משרדיה ממוקמים ברמת גן בניין רוגובין תדהר.

אסמכתא מעסיקה צוות עובדים מקצועיים הדואגים באופן אישי להשגת והנגשת המסמכים עבורכם במקום בסטנדרט מקצועי גבוה, מהיר ומאבוטח.

אסמכתא חרתה על דגלה לפעול באופן שקוף וברור למול לקוחתיה.

אז למה אתה מחכים? נסו אותנו!