fbpx

בדיקת שעבוד\משכון והאם הרכב גנוב

*הבדיקה כוללת בדיקה במאגר משטרת ישראל האם הרכב גנוב, המידע האמור מתייחס רק לנושא הדיווח למשטרה ואין בו משום אישור לכך שהרכב גנוב / לא גנוב.

שלב 1 מתוך 3

בדיקת שעבוד רכב הינה בדיקה חשובה שמטרתה לספק תמונת מצב של חובות כספיים של בעל הרכב לצד ג (אשר יכול להיות מוסד פיננסי כגון חברת אשראי, נותן אשראי חוץ בנקאי, בנק וכו׳). העיון בשעבוד יראה לנו האם כלי הרכב משמש כבטוחה להחזר החוב הכספי לצד ג’. חשוב מאוד לבצע בדיקת שעבוד לפני מכירה/רכישת רכב בכדי להימנע ממצב של רכישת רכב עם עיקול או שנתקבל בסירוב לביצוע של העברת הבעלות מה שימנע את השלמת העסקה הבדיקה כוללת גם בדיקה במאגר משטרת ישראל לכלי רכב האם הם גנובים או לא, יש לקחת בדיקה זו בערבון מוגבל שכן המידע האמור מתייחס רק לנושא הדיווח למשטרה ואין בו משום אישור לכך שהרכב גנוב / לא גנוב.

שירות ותמיכה על ידי כוח אדם מיומן
בדיקת שעבוד

שאלות ותשובות

שימו לב – שרות זה הינו של חברה פרטית ואינו שייך לרשות התאגידים דוח בדיקת השעבוד יוצאת מרשות התאגידים.

למען הסר ספק: ניתן להוציא דוח בדיקת שעבודים בעלות מופחתת ישירות מרשות התאגידים

בכדי לחסוך לכם זמן יקר והתעסקות מיותרת מעסיקה אסמכתא כוח אדם מיומן אשר דואג להנגיש את המידע.

קניית כלי רכב הינה קניה של כמה אלפי שקלים ומעלה ולכן מומלץ לבצע בדיקה לראות שאין שעבוד/עיקול על הרכב.

במידה ואנו רוכשים רכב ללא ביצוע בדיקה אנו לוקחים את כל הסיכון על עצמנו ובמידה וירצו לעשות עיקול יש למעקל זכות לעשות זאת.

לצערנו, מדינת ישראל לא רשמה את כל כלי הרכב במאגרי המידע ולכן אנו ממליצים לבדוק את האדם ממנו אתם רוכשים.

במידה וקיים שעבוד על הרכב, תופיע הערה ברישיון הרכב תחת “תנאים והגבלות”. עד שההערה לא תוסר לא ניתן להעביר בעלות על הרכב. שימו לב -ייתכן מצב שבו השעבוד במשרד הרישוי נרשם לאחר הנפקת רישיון הרכב ואז לא תראו את ההערה ברישיון הרכב – לכן, בזמן העברת הבעלות יש לבקש להנפיק רישיון רכב חדש ולבדוק שלא מופיעה הערה. המשכון לעומת זאת,לא יופיע על גבי הרישיון מאחר והוא נרשם ברשם המשכונות. בעזרת הפקת דוח שעבוד הנ”ל תוכלו לקבל מידע מקיף על השעבוד והמשכון ולפעול בהתאם.

לא, כל עוד רשום שעבוד ברישיון הרכב, לא ניתן להעביר בעלות על רכב משועבד, בכדי לבצע את העברה יש להסיר את השעבוד המופיע, פרטים השעבוד יופיעו בדוח.

צוות אסמכתא עושה מאמצים מידי יום לספק עשרות דוחות ללקוחותיה, בדרך כלל הזמנה שמבוצעת באותו היום עד השעה 18:00 מטופלת, הזמנות המבוצעות לאחר שעה זו מטופלות יום למחרת.

הסיפור שלנו

אסמכתא הקומה עקב קושי שקיים בהוצאות טפסים דרך מערכות ממשלתיות/ארגונים של מדינת ישראל, אינני מבין מדוע אני צריך להיכנס למספר אתרים בכדי להוציא מספר טפסים שונים ולא ניתן לעשות זאת במקום אחד, כתוצאה מכך הוקמה אסמכתא שמטרתה לספק ללקוחות מגרש אחד בהם יוכלו להנפיק את כל המסמכים הנדרשים כגון: בדיקת שעבודים ומשכונות של רכבים או אנשים, תשריטי בניין, בדיקת עבר ביטוחי, נסחי טאבו ועוד..

אסמכתא הינה פעילות של חברת י.קרני חברה לאחזקות ולרישומים הפועלת משנת 1995 אשר משרדיה ממוקמים ברמת גן בניין רוגובין תדהר.

אסמכתא מעסיקה צוות עובדים מקצועיים הדואגים באופן אישי להשגת והנגשת המסמכים עבורכם במקום בסטנדרט מקצועי גבוה, מהיר ומאבוטח.

אסמכתא חרתה על דגלה לפעול באופן שקוף וברור למול לקוחתיה.

אז למה אתה מחכים? נסו אותנו!