fbpx

העתק צו ירושה

* שרות זה מיועד רק להפקת העתק במידה והופק כבר צו ירושה
המערכת אינה מקבל כרטיס אשראי מסוג אמריקן אקספרס

העתק צו ירושה הינו העתק של צו ירושה משפטי שהונפק מטעם הרשם לענייני ירושה, אשר ניתן לצורך חלוקת עזבונו של המנוח במקרה שהוא לא השאיר אחריו צוואה תקפה.

צו ירושה אינו עוסק בהיקף העיזבון (אינו קובע מהם הנכסים הנכללים בעיזבון), אלא מצהיר מי הם יורשי הנפטר ומה חלקו של כל אחד מהם בעיזבון.

שאלות ותשובות

שימו לב – העתק צו ירושה הינו מרשם לענייני הירושה, אתר זה הינו של חברה פרטית ואינו שייך לרשם לענייני הירושה

אמסכתא הוקמה בכדי להנגיש שרותים לשירותים של משרדי ממשלה, חברות ממשלה, עמותות ממשלתיות ועוד בכדי לחסוך לכם זמן יקר והתעסקות מיותרת.

יובהר כי ניתן להוציא העתק צו ירושה ללא עלות שרות כוח אדם באופן עצמאי ישירות דרך אתר רשם הירושות (בכתובת להלן)

https://inheritance.justice.gov.il/RashamYerusha/#/home

כל אדם יכול להוציא העתק צו ירושה, על האדם לספק את פרטי המנוח כגון: מספר ת ז, שם פרטי ושם מלא.

החל משנת 2018, לא ניתן לקבל צווים מודפסים או העתקי צווים מודפסים במשרדי הרשם לענייני ירושה (כפי שהיה ניתן בעבר).

אסמכתא מנגישה את האפשרות להוציא העתק צו דיגיטלי ישירות למייל שלכם.

העתק צו ירושה מוצא אך ורק במידה והוגשה כבר בקשה בעבר לצו ירושה והוא תואם למקור, העתק מוצא מרשם הירושה של מדינה ישראל.

צוות אסמכתא עושה מאמצים מידי יום לספק עשרות דוחות ללקוחותיה, בדרך כלל הזמנה שמבוצעת באותו היום עד השעה 18:00 מטופלת, הזמנות המבוצעות לאחר שעה זו מטופלות יום למחרת.

הסיפור שלנו

אסמכתא הקומה עקב קושי שקיים בהוצאות טפסים דרך מערכות ממשלתיות/ארגונים של מדינת ישראל, אינני מבין מדוע אני צריך להיכנס למספר אתרים בכדי להוציא מספר טפסים שונים ולא ניתן לעשות זאת במקום אחד, כתוצאה מכך הוקמה אסמכתא שמטרתה לספק ללקוחות מגרש אחד בהם יוכלו להנפיק את כל המסמכים הנדרשים כגון: בדיקת שעבודים ומשכונות של רכבים או אנשים, תשריטי בניין, בדיקת עבר ביטוחי, נסחי טאבו ועוד..

אסמכתא הינה פעילות של חברת י.קרני חברה לאחזקות ולרישומים הפועלת משנת 1995 אשר משרדיה ממוקמים ברמת גן בניין רוגובין תדהר.

אסמכתא מעסיקה צוות עובדים מקצועיים הדואגים באופן אישי להשגת והנגשת המסמכים עבורכם במקום בסטנדרט מקצועי גבוה, מהיר ומאבוטח.

אסמכתא חרתה על דגלה לפעול באופן שקוף וברור למול לקוחתיה.

אז למה אתה מחכים? נסו אותנו!