fbpx

פתיחת עוסק מורשה

פתיחת עוסק מורשה ללא צורך בהגעה פיזית לרשויות המס

ליווי מקצועי ואישי של משרד רואה חשבון בתהליך פתיחת העוסק

השירות מסופק על ידי משרד רואה חשבון ציביון להט בעל ניסיון של מעל ל- 5 שנים בתחום ראיית החשבון והייעוץ העסקי ומספק שירותי חשבונאות למגוון עוסקים עצמאיים וחברות במשק הישראלי.

כמייצגים של עוסקים וחברות נתקלנו ועודנו נתקלים ברמה היומיומית בתסבוכות בירוקרטיות בלתי נגמרות מול גופים ממשלתיים וציבוריים שעיקרן במילוי אינסופי של טפסים ידניים, בזבוז זמן יקר והשקעת משאבים רבים.  

לאור זאת,ציביון להט חרט על דגלו להנגיש את השירותים הניתנים על ידי משרדי ממשלה וגופים ציבוריים באמצעים דיגיטלים המותאמים למאה ה-21.  

על בסיס הידע המקצועי והניסיון בהתנהלות מול כל הרשויות אותם רכשנו במהלך שנות עבודתנו אנו בטוחים כי נוכל לסייע לכם להשיג את המידע הנדרש באופן מדויק, לשלוח עבורכם מסמכים, להגיש במקומכם בקשות ולסיים את התהליך הכרוך בהתנהלות מול הרשויות בפרק זמן קצר וביעילות המירבית.

שאלות ותשובות

על פניו, לעצמאי הטרי נראה שכל הרשויות וההליכים הקשורים בהן מסובכים נורא, אך הדברים הרבה יותר פשוטים מכפי שהם נראים. שירותים מקצועיים של רואה חשבון/ יועץ מס יכול לעשות לכם סדר בדברים וללוות אתכם כל הדרך לעצמאות. בואו נתחיל…………….

עוסק שמחזור ההכנסות השנתי שלו אינו עולה על 100,000 ש”ח, רשאי להיות עוסק פטור. במצב זה העוסק לא יגבה ולא יתקזז על מע”מ. , קיימת רשימה מפורטת של עיסוקים (בעיקר מקצועות חופשיים)  שאינם מורשים להירשם כעוסק פטור ומחויבים להיות מוגדרים כעוסק מורשה החל ממועד פתיחת התיק.

מע”מ

כל מי שפותח עסק הן כיחיד עצמאי, הן כשותפות או כחברה בע”מ, חייב בטרם התחלת הפעילות כעוסק לפתוח תיק במע”מ לצורך קביעת מעמד העוסק ולקבל תעודת עוסק פטור / מורשה.  

לאחר פתיחת תיק במע”מ לעוסק פטור תיווצר חובת דיווח שנתית על היקף מחזור הכנסותיו במטרה לוודא שאינו עבר את המדרגה ממנה עליו להיות מוגדר כעוסק מורשה.

עוסק מורשה מחויב לדווח אחת לחודשיים (ובמקרים מסוימים אחת לחודש) מע”מ על עסקאות שבוצעו עם לקוחות בקיזוז מע”מ תשומות ששולם לספקים.

מס הכנסה

לאחר פתיחת תיק במע”מ על העוסק לפתוח תיק במס הכנסה.

במידה והעסק יעסיק עובדים יש לפתוח תיק נוסף, שנקרא תיק ניכויים.

לאחר פתיחת התיקים מס הכנסה, ישלח פנקסים לדיווח ותשלום מקדמות.

ביטוח לאומי

עצמאי וכל מי שמעסיק עובדים חייב לפתוח תיקים בביטוח לאומי מיד עם פתיחת העסק. עצמאי. הגדרת מעמד העצמאי בביטוח לאומי נקבע בהתאם לרווח השנתי הצפוי.

עוסק פטור מחויב להוציא ללקוחת קבלה בסמוך למועד התשלום שהתקבל מהלקוח.

עוסק מורשה מחויב להוציא חשבונית מס בעת מתן השירות וקבלה בסמוך למועד התשלום שהתקבל מהלקוח.

תהליך פתיחת העוסק לקוחת עד 7 ימי עסקים ולפעמים אף מהר יותר.

אולי תרצה לבדוק גם...

הסיפור שלנו

אסמכתא הקומה עקב קושי שקיים בהוצאות טפסים דרך מערכות ממשלתיות/ארגונים של מדינת ישראל, אינני מבין מדוע אני צריך להיכנס למספר אתרים בכדי להוציא מספר טפסים שונים ולא ניתן לעשות זאת במקום אחד, כתוצאה מכך הוקמה אסמכתא שמטרתה לספק ללקוחות מגרש אחד בהם יוכלו להנפיק את כל המסמכים הנדרשים כגון: בדיקת שעבודים ומשכונות של רכבים או אנשים, תשריטי בניין, בדיקת עבר ביטוחי, נסחי טאבו ועוד..

אסמכתא הינה פעילות של חברת י.קרני חברה לאחזקות ולרישומים הפועלת משנת 1995 אשר משרדיה ממוקמים ברמת גן בניין רוגובין תדהר.

אסמכתא מעסיקה צוות עובדים מקצועיים הדואגים באופן אישי להשגת והנגשת המסמכים עבורכם במקום בסטנדרט מקצועי גבוה, מהיר ומאבוטח.

אסמכתא חרתה על דגלה לפעול באופן שקוף וברור למול לקוחתיה.

אז למה אתה מחכים? נסו אותנו!